INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ŚRODOWISKA z siedzibą w Szczecinie

Cele Instytutu:

  1. Podejmowanie i wspieranie działań służących rozwojowi wiedzy dotyczącej nieruchomości, gospodarki przestrzennej, komunalnej i mieszkalnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Doradztwo w zakresie prawnych, ekonomicznych, środowiskowych i przestrzennych zagadnień dotyczących problematyki związanej z nieruchomościami, gospodarką przestrzenną, środowiskową, komunalną i mieszkalnictwem.  

Instytut realizuje te cele poprzez:

  • organizowanie szkoleń,
  • organizowanie praktyk,
  • organizowanie seminariów i kursów specjalistycznych dotyczących gospodarowania nieruchomościami i rynku nieruchomości,
  • działalność wydawniczą, poprzez jednostkę organizacyjną: Wydawnictwo Instytutu Nieruchomości i Środowiska,
  • wydawanie opinii prawnych i ekspertyz,
  • organizowanie i finansowanie kongresów, konferencji, sympozjów i stypendiów naukowych,
  • propagowanie wiedzy o celach Instytutu zarówno w kraju, jak i zagranicą.